Chính sách quyền riêng tư

Ngày phát hành lần đầu: 05 tháng 10 năm 2021

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI YAM!

Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn Yam!

Công ty TNHH Yamlive (sau đây gọi là: “Chúng tôi”) hiện đang điều hành và quản lý nền tảng của ứng dụng Yam và website https://yamlive.vn/ (sau đây gọi là “Yam”). Đồng thời là bên kiểm soát thông tin được thu thập hoặc được cung cấp qua Website và ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết để cung cấp cho người dùng dịch vụ của chúng tôi bao gồm các dữ liệu:

 • Trên Website https://yamlive.vn/ và ứng dụng Yam;
 • Qua Email, tin nhắn văn bản và các thông tin liên lạc khác giữa bạn và website, ứng dụng của Chúng tôi.
 • Qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động mà bạn tải xuống từ website https://yamlive.vn/, Google Play Store, App Store, những nhà cung cấp tương tác chuyên dụng không dựa trên trình duyệt giữa bạn và website.

Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba nào điều hành có thể liên kết đến hoặc có thể truy cập từ website và không chịu trách nhiệm về các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

Theo đây, API của chúng tôi đang sử dụng Dịch vụ API Youtube và có liên kết tới Chính sách quyền riêng tư của Google.

 DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ NGƯỜI DÙNG

 • Dữ liệu chúng tôi thu thập bao gồm thông tin cá nhân của bạn dùng để xác định danh tính; toàn bộ dữ liệu từ khi bạn bắt đầu sử dụng Yam bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các nội dung mà người dùng đăng tải và được ghi nhận trên nền tảng Yam (“Dữ liệu cá nhân”).
 • Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, đồng ý để chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, và chuyển giao tất cả dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi luôn tạo cơ chế để bạn thể hiện sự đồng ý của mình khi chúng tôi tiến hành thu thập thông tin.

CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

 • Trong suốt quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khi cần bạn cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn về việc thu thập thông tin bằng cách gửi yêu cầu về những thông tin cần thiết tùy từng thời điểm. Bạn có quyền xem xét và quyết định về việc cung cấp thông tin. Thông tin thu thập cụ thể chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Để biết chi tiết về cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, bạn vui lòng truy cập “Chính sách Cookie” của chúng tôi.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cho những nội dung sau:

 • Cung cấp dịch vụ: giới thiệu, cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi theo các Điều Khoản Sử Dụng. Đồng thời, chúng tôi cần xác minh dữ liệu của bạn cho những hoạt động của Yam.
 • Quản lý hệ thống và hỗ trợ: quản lý thông tin và hỗ trợ người dùng cho những thông báo, đăng ký, hỗ trợ, kỹ thuật v.v, cần thiết khi sử dụng dịch vụ.
 • Cải thiện nội dung: nghiên cứu và phân tích về hoạt động của người dùng cho việc cải thiện và phát triển dịch vụ.
 • Pháp lý: thực thi các điều khoản sử dụng và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi đảm bảo các Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ. Dữ liệu cá nhân người dùng sẽ được chúng tôi bảo mật bằng cách:

 • Chúng tôi sẽ chủ động xử lý các đường dẫn spam, đường dẫn không an toàn, để đảm bảo an ninh mạng và hạn chế các tin tặc (hacker) xâm nhập các Dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn cho các hoạt động không đảm bảo an toàn đến từ người dùng. Do đó, để đảm bảo hơn, hãy hạn chế truy cập các đường dẫn trên Yam mà bạn nghi ngờ là vi phạm Điều Khoản Sử Dụng và thông báo đến chúng tôi.
 • Ngoài ra, chúng tôi sử dụng mã hóa để truyền một số dữ liệu cá nhân của bạn giữa hệ thống của bạn và của chúng tôi, đồng thời chúng tôi sử dụng tường lửa để giúp ngăn những người trái phép truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật liên quan đến việc lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân.
 • Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật của mật khẩu và thông tin tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật nào có trên trang web hoặc ứng dụng mà bạn đã vi phạm.
 • Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên và người đại diện của Yam truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để xử lý thông tin và mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Để biết thêm chi tiết về bảo mật thông tin, bạn có thể truy cập “Chính sách bảo mật” hoặc liên hệ qua [email protected]

CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp sau đây:

 • Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức dưới sự kiểm soát của chúng tôi trong phạm vi cần thiết cho mục đích cung cấp dịch vụ, quản lý khách hàng, điều chỉnh sản phẩm, quảng cáo, phân tích, xác minh, chức năng và bảo mật cũng như luật pháp.
 • Chia sẻ dữ liệu với các bên cung cấp dịch vụ thanh toán: Các thông tin được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn thông tin xử lý thanh toán gói dịch vụ.
 • Chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật hoặc những người chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để (a) đáp ứng những quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ, (b) thực thi các điều khoản sử dụng luật pháp, bao gồm việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn, (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các hoạt động bất hợp pháp hoặc nghi ngờ bất hợp pháp, các vấn đề an ninh hoặc kỹ thuật, (d) bảo vệ chống lại sự tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, người dùng của chúng tôi, nhân viên, hoặc những người khác; hoặc (e) để duy trì và bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của dịch vụ hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể đưa ra hoặc từ bỏ bất kỳ phản đối pháp lý hoặc quyền nào có sẵn cho chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Chia sẻ dữ liệu với các bên cung cấp dịch vụ phân tích: Khi chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba, chẳng hạn như YouTube Analytics trên Website và ứng dụng di động của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể sử dụng một số công nghệ theo dõi, bao gồm cookie để phân tích hoạt động của bạn khi sử dụng dịch vụ nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Do đó, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ bởi các dịch vụ này.

Ngoài ra Bạn có thể chủ động Chia sẻ Nội dung do Creator đăng tải (Chức năng chia sẻ nội dung) với các mạng xã hội khác, bao gồm Facebook, Twitter và YouTube (được gọi là “Mạng xã hội”) thông qua những tính năng do chúng tôi cung cấp, phù hợp với quy định của chúng tôi. Tuy nhiên, khi bạn chia sẻ nội dung với bất kỳ mạng xã hội khác, chúng tôi không thể kiểm soát nội dung đó và bạn sẽ phải tuân theo chính sách của những mạng xã hội kết nối trực tuyến đó (ví dụ: Chính sách quyền riêng tư và Bảo mật của Google). Vì vậy, khi bạn sử dụng chức năng chia sẻ nội dung (hoặc chức năng tương tự), chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc bạn chủ động chia sẻ với mạng xã hội.

CHỦ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các quyền và lựa chọn liên quan đến Dữ liệu cá nhân, bao gồm điều chỉnh, cập nhật, xóa và tạm ngưng tài khoản của bạn.

Khi bạn muốn điều chỉnh, cập nhật Dữ liệu cá nhân, bạn có thể truy cập vào mục “Tài khoản” và chủ động thay đổi. Bạn vui lòng lưu ý các điều chỉnh, cập nhật Dữ liệu cá nhân phải đúng sự thật, bạn sẽ chịu hoàn toàn các trách nhiệm về dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Khi bạn có mong muốn xoá, tạm ngưng tài khoản Yam, hãy liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Bạn có thể từ chối Cookie hay chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định, nhưng điều đó có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng một số tính năng mà của chúng tôi cung cấp vì thông tin đó có thể được yêu cầu để đăng ký thành viên; mua vật phẩm hoặc dịch vụ, giao dịch, thanh toán khác, v.v..

Creator có thể thu hồi quyền truy cập của Yam đến tài khoản Youtube của Creator thông qua trang cài đặt bảo mật Google. Vui lòng thông báo cho Yam và nêu lý do trước khi thu hồi quyền truy cập của Yam để tránh làm ảnh hưởng đến việc Fan tiếp cận sản phẩm, dự án, thông tin kết nối thông qua Youtube của Creator.

Lưu ý: Bạn nên cân nhắc kỹ vì việc xóa tài khoản là hành động không thể khôi phục lại. Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, bạn bắt buộc phải kiểm tra những thông tin liên quan đến tài khoản của bạn như gói đăng ký, số vật phẩm đã mua, v.v.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích liên quan được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, kể cả khi bạn xóa và tạm ngưng tài khoản.

XOÁ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khi bạn có mong muốn xóa một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân đã được thu thập thông qua việc đăng ký và sử dụng dịch vụ tại Yam, hãy liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Theo thời gian, chúng tôi có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh Chính sách quyền riêng tư. Mặc dù chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn đối với chính sách này, nhưng bạn phải định kỳ xem lại phiên bản cập nhật nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi để nắm bắt bất kỳ điều gì thay đổi, vì chúng ràng buộc với bạn.

Nếu chúng tôi thay đổi bất kỳ điều gì trong chính sách của mình, ngày thay đổi sẽ được phản ánh tại “ngày cập nhật gần nhất”. Nếu bản bạn đã xem chưa phải là Chính sách cập nhật mới nhất, bạn vui lòng xem xét lại chính sách của chúng tôi và đồng ý với những chính sách này. Khi bạn đồng ý với chính sách mới, bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

VỀ BÊN THỨ BA

Chính sách bảo mật này không tạo ra các quyền có thể thực thi bởi các bên thứ ba hoặc yêu cầu tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến người dùng của dịch vụ, trừ các trường hợp đã liệt kê ở trên và các trường hợp khác được sự đồng ý của người dùng.

ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người dùng có độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ vị thành niên.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa các thông tin không cần thiết hoặc xóa tài khoản trong các trường hợp sau đây:

 • Người dùng dưới 16 tuổi và đã cung cấp dữ liệu cá nhân không chính xác cho chúng tôi để sử dụng dịch vụ; hoặc
 • Người dùng từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi mà không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về độ tuổi không chính xác.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] nếu bạn biết bất kỳ người dùng thuộc các trường hợp trên.

Người dùng đồng ý rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào khi người dùng cung cấp thông tin không chính xác, không đúng sự thật về Dữ liệu cá nhân.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG KHI VI PHẠM CHÍNH SÁCH

Khi phát hiện hành vi vi phạm của người dùng, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục tối đa hậu quả từ hành vi vi phạm của người dùng để không làm ảnh hưởng đến những người dùng khác.

Người dùng đồng ý rằng chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào liên quan khi người dùng vi phạm Chính sách quyền riêng tư này. Ngoài ra, người dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình.

TRÁCH NHIỆM TỪ YAM

Tại Yam – chúng tôi đảm bảo bảo mật mọi thông tin chúng tôi thu thập từ bạn được đề cập bên trên. Tuy nhiên, bạn cũng cần có trách nhiệm với việc bảo mật thông tin cá nhân của mình trênYam. Yam sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin bị rò rỉ do lỗi của bạn hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu tiết lộ thông tin theo quy định pháp luật hiện hành. Khi bạn phát hiện dữ liệu cá nhân của mình bị rò rỉ, hãy lập tức liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn bảo vệ thông tin bằng cách giúp bạn tạm khóa tài khoản, sau khi xem xét các thông tin hợp lệ xác minh chính chủ tài khoản trên Yam.

Chúng tôi cập nhật Chính sách này định kì để giải thích các trường hợp pháp lý và hoạt động đã thay đổi phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc các phương pháp xử lý thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Chính sách quyền riêng tư của Google: Chính sách bảo mật