Một hệ sinh thái mới dành cho BRAND

Phát triển Influencer Marketing với cộng đồng Yam Creator đa lĩnh vực sẵn có

Tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua tài trợ dự án và hơn thế nữa...

CƠ HỘI CHO CÁC BRAND

KẾT NỐI VỚI INFLUENCER TIỀM NĂNG

  • Casting
  • Quản lý

PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO

  • Ý tưởng
  • Định hướng
    mỹ thuật

HỖ TRỢ SẢN XUẤT NỘI DUNG

  • Kịch bản
  • Quay dựng

HOẠCH ĐỊNH TRUYỀN THÔNG

  • Chiến lược
  • Thực thi

Tất cả các đối tác đều được chào đón!

BRAND
& SME
AGENCY
MEDIA & ENTERTAINMENT
BẮT ĐẦU NGAY

DỰ ÁN HỢP TÁC NỔI BẬT

Còn BRAND của bạn?

TẠO DỰ ÁN

Trải nghiệm ứng dụng

Get it on
App Store
Get it on
Google Play